Bar i Kenya

Åben kort

02:29:47

Ambassadeur Hotel

City Nairobi

Sky Lounge

City Central Business District, Nairobi

Brew Bistro Rooftop Westlands Fortis Tower

City Mpaka Road, Nairobi

Ambassadeur Hotel Hotel

City Nairobi

Travellers Bar & Butchery

City Shop J 10, Truthworth Malls, Industrial Area, Workshop Road, Nairobi

Bridge Walk Pub & Butchery

City Shop J 7, Workshop Road, Industrial Area, Nairobi

New Kiiri - Ini Hotel Bar Boarding & Lodging

City P. O. Box 10541, Nairobi

Legend Bar

City Baricho Road, Nairobi City

Kuche Kuche

City Mombasa Rd, Nairobi City

Park Place Hotel Nairobi

City Nairobi

Havana Restaurant

City Woodvale Grove, P. O. Box 806, Nairobi

The Loft

City Westlands, Nairobi

Cecy Bar And Restaurant

City Ground Floor, Langata Road, Nairobi

Steps

City Nairobi

Scratch Pub

City 1st Floor, Sonalux House, Moi Avenue, Nairobi

Dajos Bar & Restaurant

City Workshop Road, Nairobi City

Tenage Bar

City Nairobi

Buffet Properties Ltd

City Nairobi

Galaxy Lounge

City Nairobi

Wine Bar

City Mama Ngina Street, Nairobi City

Wimpy

City Kaunda Street, Nairobi City

Valls Wines & Spirit

City Nairobi

Bar

City Nairobi

Kingsman Inn

City Hola Road, Nairobi

Club Hypnotica

City Woodvale Grove, Nairobi

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelbiludlejning
near-place.com bruger cookies til at forbedre din oplevelse. hvis du fortsætter browsing, mener vi, at du accepterer deres anvendelse. Læs mere